GANG!! GANG!!/_CHANG MO

[LIVE] PRIME TIME REMIX (RAPBEAT FESTIVAL 2019)

728x90

 

영상출처 : CHANGMO 

 

도입부 틀리는게 국룰

 

 

728x90

'GANG!! GANG!! > _CHANG MO' 카테고리의 다른 글

광장동에서 - 창모  (0) 2021.04.19
창모(26,꼰대) #내일의숙취  (0) 2021.04.19
훅(Hook)이 아니라 창모_  (0) 2021.04.19
한강_ Live In Seoul 2020_ by. uCm  (0) 2021.04.19
Selfmade Orange 제작기 by OPCD  (0) 2021.04.19